EST

Jälgimäe Logistikakeskus

Müüa suurepärase logistilise asukoha ja hea nähtavusega äri/tootmismaa kinnistu Tallinna ringtee ääres. Piirkond on viimastel aastatel kiiresti arenenud. Põhjuseks Tallinna lähedus ja Pärnu maanteest ning Tallinna ringteest tulenev hea logistiline asukoht. Läheduses asuva Tänassilma Tehnopargi krundid on suures osas hoonestatud. Piirkonna hoonestuse moodustavad peamiselt uued tootmis- ja laohooned.

Pakume "võtmed kätte" põhimõttel kvaliteetseid ja kõikide tänapäevaste kommunikatsioonidega varustatud lao- ja tootmispindasid, tulevased omanikud ei pea tegelema ehituse korraldamisega ja saavad keskenduda oma põhitööle. Lahendusvarianti "võtmed kätte" pakume nii müügi- kui ka üüritehingute puhul. Tagatakse kõik tänapäevased kommunikatsioonid: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, gaas, (andme)side.

Krundi piiril liitumised vee, gaasi ja elektriga. Kanalisatsioon planeeritud lahendada lokaalselt kogumismahutitega. Tulevikus on plaanis rajada Saku valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon.  

Kinnustul kehtiv detailplaneering: 
Sihtotstarve - tootmismaa 50%, ärimaa 50% 
Hoonete suurim lubatud arv - 4  
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala - 18560m² 
Hoonete suurim lubatud kõrgus - 14m (abs.+54.00)